Konferans Kapsamı
Konferans Konuları

IConMEB yönetim, iktisat, işletme ve ekonomi ile ilgili geniş bir alanı kapsar. 
 • Accounting / Muhasebe
 • Banking System / Banka sistemi 
 • Brand Management / Marka yönetimi
 • Business and Administration / İşletme ve yönetim
 • Business and International Management / İşletme ve uluslararası yönetim
 • Business Law / İş hukuku
 • Capital Management / Sermaye yönetimi
 • Consumer Behavior / Tüketici davranışları
 • Consumer Spending / Tüketici harcamaları
 • Contemporary Issues of Marketing / Pazarlamanın güncel konuları
 • Control and Financial Auditing / Kontrol ve mali denetim
 • Corporate Finance / Kurumsal finansman 
 • Corporate Governance / Kurumsal yönetim 
 • Corporate Resource Policy / Kurumsal kaynak politikası
 • Crypto currency / Kripto-dijital para
 • Currency / Para birimleri
 • Customer Service Management / Müşteri hizmetleri yönetimi
 • Development Economics / Kalkınma ekonomisi
 • Econometrics / Ekonometri
 • Economic Theories / İktisat teorileri
 • Entrepreneurship / Girişimcilik
 • Environmental Economics / Çevresel ekonomi
 • Event Management / Etkinlik yönetimi
 • Finance / Finans
 • Financial Management / Finansal yönetim
 • Financial Modeling / Finansal modelleme
 • Financial Risk / Finansal risk
 • General Management / Genel müdürlük 
 • Government Debt / Devlet borcu
 • Gross National Income / Gayri safi milli gelir
 • Health Management / Sağlık yönetimi
 • Hospitality and Marketing / Misafir etme (otelcilik) ve pazarlama
 • Hospitality and Tourism Management / Misafir etme (otelcilik) ve turizm yönetimi
 • Human Resource Management / İnsan kaynakları yönetimi
 • Impulse Buying & Money Attitudes / Anlık satın alma ve para tutumları
 • Industrial Relations / Endüstriyel ilişkiler
 • Insurance and Risk / Sigorta ve risk 
 • Interest / Faiz
 • International Business / Uluslararası iş yapma
 • International Management / Uluslararası yönetim
 • Investment and Portfolio / Yatırım ve portföy
 • Investor Behavior / Yatırımcı davranışı
 • Labour Economics and Industrial Relations / Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
 • Leadership / Liderlik
 • Macroeconomics / Makroekonomi
 • Management Information Systems / Yönetim bilgi sistemi 
 • Management of Technology and Innovation / Teknoloji ve inovasyon yönetimi
 • Management Sciences / Yönetim bilimleri
 • Marketing Strategy / Pazarlama stratejisi
 • Microeconomics / Mikroekonomi
 • Monetary Economics / Para ekonomisi
 • Organizational Behavior / Örgütsel davranış
 • Political Economy / Politik ekonomi
 • Political Marketing / Siyasi pazarlama
 • Political Science and International Relations / Siyasi bilimler ve uluslararası ilişkiler
 • Public Finance / Kamu maliyesi
 • Quantitative Management / Kantitatif yönetim
 • Quantitative Finance / Kantitatif finans 
 • Relationship Marketing / İlişki pazarlaması
 • Retail Management / Perakende yönetimi
 • Service Marketing / Hizmet pazarlaması
 • Stock Market / Borsa
 • Strategy and Management / Strateji ve yönetim
 • Supply Chain Management / Tedarik zinciri yönetimi
 • Taxes / Vergiler
 • Tourism, Leisure and Hospitality Management / Turizm, Eğlence ve Konaklama İşletmeciliği

Konferans Dilleri
 
 • Konferans sunum dilleri Türkçe ve İngilizcedir. 

Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Obuda University