Dergiler

Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences

Cover Image The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS) hakemli, bilimsel, çevrimiçi uluslararası bir dergidir. EPESS'de yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler  konferanslardan davet edilir. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), eğitim ve sosyal bilimler hakkındaki tüm araştırma makalelerini kabul etmektedir.  Orijinal teorik çalışmalar, literatür incelemeleri, araştırma raporları,  ve araştırma makaleleri derginin odağını oluşturur. Makaleler orijinal ve herhagngi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makaleler EPESS'e sunulduğu sırada başka bir yerde inceleme altında olmamalıdır. Konferans bildirilerinin tam metinleri inceleme süreci sonrasında EPESS'te yayınlanır  

www.epess.net

Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Obuda University