Amaç ve Odak
21. yüzyılda Dünya da işletme, iktisat ve yönetim alanlarında büyük değişiklikler meydana gelmektedir. Covid-19 sürecinde ve sonrasında, yeni ekonomik modeller, tedarik zincirleri, para sistemleri tartışılmaya başlanmıştır. Geleneksel olarak iktisat, işletme ve yönetim alanlarındaki değişim ve dönüşümün sağlık, teknoloji ve mühendislik alanlarıyla karşılaştırıldığında daha yavaş olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bu durum Covid-19 ile birlikte değişmeye başlamıştır. Covid-19 sürecinde ve sonrasında iktisat, işletme ve yönetim alanlarında değişmler meydana gelmesi beklenmektedir. Bu nedenle bu konferans iktisat, işletme ve yönetim alanlarındaki değişim ve yeniliklere odaklanmıştır. Bununla birlikte organizasyon komitesi iktisat, işletme ve yönetim alanlarındaki geleneksel bilginin de değerinin farkındadır. Bu nedenle konferans aynı zamanda iktisat, işletme ve ekonomi alanlarındaki geleneksel çalışmalara da açıktır. 

Konferansın amacı farklı ülkelerden araştırmacıları, iş dünyası çalışanlarını, yöneticileri biraraya getirmek ve iktisat, işletme ve yönetim alanlarındaki teorik ve pratik konuları tartışarak bilgi alışverişinde bulunmaktır.  Aynı zamanda katılımcıların kendi alanlarındaki değişim ve yenilikleri meslektaşları ile paylaşması amaçlanmaktadır. 
birbirleriyle yakından ilişkili alanlardır. Bu alanların birindeki gelişmeler ve yenilikler diğer alanları etkiler. Bu nedenle bu konferansın odağını bu üç alan ile ilişkili çalışmalar oluşturur. İkitisat, işletme ve yönetim alanındaki çalışmalar konferansa kabul edilir. Organizasyon komitesi ekonomi, finans, işçi ekonomisi, yönetim ve uluslararası ilişkiler alanınaki çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini düşünmektedir. 
Konferansın amacı, farklı ülkelerden yönetici ve araştırmacıları biraraya getirmek, iktisat, işletme ve yönetim alanındaki teorik ve uygulamalı konuları tartışmaktır. 

Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Obuda University